My Cart

Close

YANTRAS

REFINE
Jana Akarshana Copper Yantram
From Rs. 200.00 - Rs. 2,000.00
Naragosha Copper Yantram
From Rs. 200.00 - Rs. 2,000.00
Dhana Akarshana Maha yantra
From Rs. 200.00 - Rs. 1,500.00
Sri Subramanya Yanthra
From Rs. 200.00 - Rs. 2,000.00
Gayatri Yantram [ Gold Plated ]
From Rs. 200.00 - Rs. 600.00
Shukra Yantra
From Rs. 200.00 - Rs. 600.00
Spatika Shreeyantra
From Rs. 600.00 - Rs. 25,000.00
Dhanvantri yantram
From Rs. 200.00 - Rs. 2,000.00
Sale
Jade Sreeyantra 73 Gms
Rs. 1,200.00
Rs. 1,250.00
Indhrani Yantram [ Gold plated ]
From Rs. 100.00 - Rs. 150.00
Kethu Yantram [ Gold plated ]
From Rs. 100.00 - Rs. 150.00
Guru Yantram [ Gold plated ]
From Rs. 100.00 - Rs. 150.00
Mangala Yantram [ Gold plated ]
From Rs. 100.00 - Rs. 150.00
Budha Yantram [ Gold plated]
From Rs. 100.00 - Rs. 150.00
Chandra Yantram [ Gold plated ]
From Rs. 100.00 - Rs. 150.00
Vasthu Yantram [ Gold plated ]
From Rs. 200.00 - Rs. 1,600.00
Sri Ganesha Yantram [ Gold Plated ]
From Rs. 150.00 - Rs. 400.00